Personlig utveckling

Djupgående personlig utveckling genom medveten hypnos
Utveckla dina kunskaper om dig själv genom att göra en resa på 6 steg i personlig utveckling.
Här får du chans att lära dig skapa balans i livet genom att bl.a. lösa knutar i det undermedvetna som skapar hinder för dig att leva fullt ut. Det kan handla om stress, utbrändhet, svårighet med förändringar, gränssättningar, trauman, släppa gamla betèenden, medberoende m.m. Eller att du helt enkelt vill växa och mogna som människa.

Personlig utveckling innebär insikten om att det är du själv och ingen annan som har makten att påverka och förändra ditt liv. När vi kommit till den insikten infinner sig ofta en inre trygghet och ro. Känslan av att kunna leda oss själva genom livet och dess upp och nedgångar med förnyad självinsikt och mognad gör att vi växer som människor. Något som är viktigt är att viljan till förändring finns, och att du är öppen för det. Förändring innebär att finna dig själv och dina positiva förutsättningar. Inte att göra om dig till något du inte är.

Mest arbetar vi med övningar i det undermedvetna med hjälp av medveten hypnos för att lösa de knutar som ligger i vägen för dig. Men också på det rent logiska planet för att förstå konflikter, speglingar, rädsla, stress och kontroll.
Kursen är lagd på 6 steg inom en 12-månaders period. Ett steg innebär att vi ses 3-4 timmar per träff. Du kan välja att gå kursen enskilt eller i grupp på max 6 personer.

Din investering: 1.800 kr/steg, enskilt. 1.500 kr/steg, i grupp.
Arbetsmaterial och fika ingår.

Det finns numera även möjlighet att göra några eller alla steg digitalt via Teams.

Att leva i dina känslor
Känslorna är en viktig del i våra liv, i relation till oss själva och andra, men också i våra olika förehavanden och gränssättningar. Som en slags ”inre kompass” för att må bra.
En del kan uppleva det svårt att nå alla typer av känslor och det kan då bli ett hinder att navigera sig fram i livet. Andra kan uppleva sig väldigt känslostyrda utan att veta varför känslorna plötsligt bubblar upp och vad som egentligen ligger bakom.

Under denna dag kommer vi att arbeta med dessa känslor för att se dem för vad de egentligen är och var ursprunget bakom finns. Vi kommer också att frigöra känslor som vi av olika anledningar stängt in och låter dem komma fram på ett positivt och balanserat sätt.

Kursen görs enskilt under 4 timmar. Eller i grupp på max 6 personer under 6 timmar.

Din investering: 1.800 kr, enskilt. 1.500 kr, i grupp.