Musikern

Sofia Petersen cello

Musiken är för mig lika viktig som luften jag andas. Jag är uppvuxen i en familj där musiken och sången haft en självklar och viktig plats från allra första början.

Som 8-åring började jag spela cello. Detta varma omfamnande instrument som från allra första början gick rakt in i hjärtat, visade sig också med tiden bli mitt levebröd.

Efter studier på Södra Latins musikgymnasium för Örjan Larsson, kom jag direkt in på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där jag studerade cello under 4 år för professor Ola Karlsson. Strax därpå, fick jag 23 år gammal fast tjänst som cellist i Norrköpings Symfoniorkester.

Idag är jag fortfarande anställd som alternerande stämledare i orkestern, där jag får chansen att njuta av den enorma skattkista av musik som finns skriven genom åren. Genom mitt arbete i orkestern har jag spelat på många av de stora scenerna både i Sverige och på turnéer över stora delar av världen. Jag har också under alla år varit en aktiv kammarmusiker, som älskar att även få spela i de mindre och mer intima sammanhangen. För mig är det ett stort privilegium att få leva med och i musiken.