Detta kan jag hjälpa dig med

Personlig utveckling och Drömarbete

Personlig utveckling genom medveten hypnos
Utveckla dina kunskaper om dig själv genom att göra en resa på 6 steg i personlig utveckling.
Här får du chans att lära dig skapa balans i livet genom att bl.a. lösa knutar i det undermedvetna som skapar hinder för dig att leva fullt ut. Det kan handla om stress, utbrändhet, svårighet med förändringar, gränssättningar, hamna i destruktiva relationer, trauman, släppa gamla betèenden, medberoende m.m.

Personlig utveckling innebär insikten om att det är du själv och ingen annan som har makten att påverka och förändra ditt liv. När vi kommit till den insikten infinner sig ofta en inre trygghet och ro. Det handlar om att växa och utvecklas som människa. Något som är viktigt är att viljan till förändring finns, och att du är öppen för det. Förändring innebär att finna dig själv och dina positiva förutsättningar. Inte att göra om dig till något du inte är.

Vi arbetar med övningar i det undermedvetna med hjälp av medveten hypnos för att lösa knutar. Men också på det rent logiska planet för att förstå konflikter, speglingar, rädsla, stress och kontroll.
Kursen är lagd på 6 steg inom en 12-månaders period. Ett steg innebär att vi ses 3-4 timmar per träff. Du kan välja att gå kursen enskilt eller i grupp på max 6 personer.

Investering: 1.500 kr/steg.
Arbetsmaterial och fika ingår. Egen lunch medtages.

Drömtolkning över telefon
Här hjälper jag dig att tolka din dröm utifrån de symboler den innehåller och med hjälp av min medialitet. Vi samtalar under 1 timme över telefon om vad den vill säga dig, och hur du kan använda dig av drömmens budskap i ditt vardagsliv. Vi tittar också på hur du kan gå vidare utifrån den insikt du fick av drömmen.
Om du vill kan du också boka en kort tolkning. Det tar 20 minuter, och du får en enklare uppfattning av vad din dröm vill förmedla till dig. Telefontiden bokas upp i förväg genom att kontakta mig.

Investering: 1 timme 700 kr eller 20 minuter 350 kr.

Drömterapi
I detta fördjupade drömarbete utvidgas ditt medvetande om dig själv och leder till ökad självkännedom och personlig utveckling. En dröm kommer till dig från ditt undermedvetna för att den har något viktigt att berätta, och för att befrämja balans, hälsa och helhet. I terapin tar vi tillvara på just detta, och tittar på orsaken till drömmen. Du får möjlighet att möta budskapet via ditt undermedvetna på ett mycket mer djuplodande och uttömmande vis än i en drömtolkning.

Jag guidar dig genom din dröm. Tillsammans tar vi reda på hur den vill stötta dig och hjälpa dig till vidare insikter i livet. För drömterapi behöver du komma till min mottagning och det tar ca 2 timmar.

Investering: 1.300 kr.

Drömgrupp
Mina drömgrupper brukar vara mycket uppskattade. Här får du chans att dyka ner i dina egna och andras drömmar, och lära dig hur du kan tolka och använda dem i ditt dagliga liv. Vi träffas 4-6 deltagare, 4 gånger under ett halvår. Träffarna bygger på stor gemenskap, trygghet och värme, där det finns utrymme för alla känslor våra drömmar kan tänkas väcka. Det brukar bli många härliga skratt…

Vill du ordna en grupp/drömtolkarhelg tillsammans med dina vänner hemma hos dig eller på din arbetsplats/förening? Då kommer jag gärna dit ni önskar mot milersättning. Kontakta mig gärna för upplägg.

Investering: 1.500 kr/person för 4 tillfällen à 3 timmar. Fika ingår.

Regression
Ett besök i ett tidigare liv. Varför då?
Våra tidigare liv finns sparade i våra så kallade cellminnen. Dessa kan göra sig påminda genom att vi kanske känner en längtan till en viss plats, att vi upplever en rädsla vi inte kunnat identifiera, eller att något känns välbekant utan att vi riktigt vet varför.

I en regression leder jag dig bakåt in i ett tidigare liv, men du får uppleva allt själv. Jag är bara redskapet för att du ska nå dit.
Det är viktigt att komma ihåg att vi lever här och nu, men en regression hjälper dig till insikter och förståelser för hur dina tidigare liv påverkat dig till den du är i dag och varför du upplever det du gör. I och med det är det lättare att släppa det som eventuellt behöver lämnas bakom dig och med förståelsen om varför.

För en regression på 2 timmar behöver du komma till min mottagning.

Investering: 1.300 kr.

Att leva i dina känslor
Känslorna är en viktig del i våra liv, i relation till oss själva och andra, men också i våra olika förehavanden och gränssättningar. Som en slags ”inre kompass” för att må bra.
En del kan uppleva det svårt att nå alla typer av känslor och det kan då bli ett hinder att navigera sig fram i livet. Andra kan uppleva sig väldigt känslostyrda utan att veta varför känslorna plötsligt bubblar upp och vad som egentligen ligger bakom.

Under denna dag kommer vi att arbeta med dessa känslor för att se dem för vad de egentligen är och var ursprunget bakom finns. Vi kommer också att frigöra känslor som vi av olika anledningar stängt in och låter dem komma fram på ett positivt och balanserat sätt.

Kursen görs enskilt under 4 timmar. Eller i grupp på max 6 personer under 6 timmar.

Investering:1.500 kr.

För par

drömtolkning Östergötland

Parrelationskurs
Har ni som par:

  • Svårt att kommunicera, kanske tappat  de nära och intima samtalen?
  • Tappat glädjen eller attraktionen till varandra?
  • På väg att förlora närheten, kanske olika behov eller förhoppningar?
  • Återkommande konflikter, kört fast?
  • Kommit in i ny livsfas, utflugna barn, sjukdom m.m, och vill komma vidare på nytt sätt?
  • Nyseparerade, och behöver hjälp att förhålla er på nytt sätt till varandra för barnens skull?
  • Behov av att hitta balansen i nya bonusfamiljen?
  • Ny relation, och vill förbygga eventuella utmaningar inför framtiden?
  • Eller helt enkelt värderar er relation så högt att ni vill fördjupa den tillsammans?

Oavsett vilket, så är en Parrelationskurs ett alternativ för er som vill förstärka er relation, skapa större förståelse för varandras blockeringar och hjälpas åt att lösa dem.

Det handlar inte om att bli kvitt rädslor och ilska utan lära sig att fortfarande ha känslor och samtidigt kunna hantera sin situation och därmed utveckla och förstärka relationen.

Något som vi jobbar mycket med är speglingar. I en relation är vi ofta varandras speglar och därigenom kan vi lära känna oss själva, varandra, och våra negativa egenskaper. På så sätt kan vi även släppa de begränsningar som stör relationen. Genom denna process påbörjar ni ett arbete med er själva, vilket är så kallat hjälp till självhjälp i er relation.

Kursen bygger på enskilda par. Ni sitter alltså inte i någon grupp.

Kursen bygger på 1 dag per tillfälle. (ca 6 timmar.)

Antal tillfällen: 3-6 gånger beroende på vad som behöver lösas. Kursen skräddarsys efter just era behov.

Investering: 4.000 kr per tillfälle/dag (Helg: 6.000 kr).

I priset ingår arbetsmaterial och fika. Egen lunch medtages.

Kontakta mig