Medialt

Medial konsultation
Mitt seende är enkelt, jordnära och naturligtvis andligt men helt omagiskt, något jag haft sedan barnsben. Det handlar helt enkelt om energifrekvenser.
För mig är det är inte märkligare än att vissa har absolut gehör, lätt för matematik eller extremt bra bollsinne etc. Vi har bara olika lätt för olika saker.

Under en medial konsultation vill jag veta så lite som möjligt om dig innan, för att lättare tolka de bilder jag tar emot om dig med mitt inre seende. Ju mindre jag vet desto bättre. Jag får upp faktiska bilder om ditt liv, eller bilder i symbolform som jag tolkar och beskriver. Ungefär som att översätta från ett språk till ett annat.

Jag får den information du behöver veta just för tillfället. Både vad gäller nuet, framtiden och kanske något som ligger bakåt i tid och som fortfarande påverkar. Kanske har du kört fast i livet eller behöver hjälp rörande jobb, relationer, ekonomi eller annat. Du är fri att ställa de frågor du undrar över. Jag talar dock aldrig om vilka beslut du ska ta eftersom du har ditt egna fria val i livet, utan informationen jag får fungerar som en vägledning till dig.

Telefontiden bokas i förväg genom att kontakta mig.

Din investering: 45 minuter 800 kr.

Regression
Ett besök i ett tidigare liv. Varför då?
Våra tidigare liv finns sparade i våra så kallade cellminnen. Dessa kan göra sig påminda genom att vi kanske känner en längtan till en viss plats, att vi upplever en rädsla vi inte kunnat identifiera, eller att något känns välbekant utan att vi riktigt vet varför.

I en regression leder jag dig bakåt in i ett tidigare liv, men du får uppleva allt själv. Jag är bara redskapet för att du ska nå dit.
Det är viktigt att komma ihåg att vi lever här och nu, men en regression hjälper dig till insikter och förståelser för hur dina tidigare liv påverkat dig till den du är i dag och varför du upplever det du gör. I och med det är det lättare att släppa det som eventuellt behöver lämnas bakom dig och med förståelsen om varför. Efteråt samtalar vi om de insikter du fått då det är viktigt att du känner dig stärkt när vi sedan skiljs åt.

För att göra en regression på 2 timmar behöver du komma till mig.

Din investering: 1.500 kr.