Terapeuten

Drömterapi

En del av oss är extra känsliga och öppna för subtila energier i den sociala omgivningen. Jag tillhör en av dem som idag benämns som högkänslig. Därför har det under hela mitt liv varit naturligt att känna in allt runt omkring mig lite djupare. Sådant som ligger i luften och mellan raderna som de flesta aldrig märker. Ibland kan det faktiskt också kännas som ett handikapp, eftersom jag lätt blir överstimulerad och alla intryck måste bearbetas. Idag, som terapeut, är jag dock oerhört tacksam för denna förmåga. Den hjälper både mig och mina klienter!

Något som framförallt också varit en oerhört viktig del och till stor hjälp i hela mitt liv, är mina nattliga drömmar. Jag har alltid haft ett mycket ”rikt” drömliv, som jag instinktivt känt varit viktigt att lyssna till.

Men först när jag för ca 15 år sedan befann mig i en livskris, förstod jag på fullaste allvar vilket enormt stöd jag fick i drömmarna. De hjälpte mig att fatta rätt beslut i den utveckling jag just då befann mig i, och gav mig vägledning i min egna personliga utveckling.

Livskris eller inte – drömmarna visar oss vårt inre i stort och i smått! I glädje, sorg, och allt där emellan… Om vi lyssnar till dem, kan vi lita på att vi får hjälpen oavsätt var i livet vi står.

Detta intresserade mig kolossalt. Jag ville fördjupa mig i ämnet och påbörjade en tre år lång utbildning till Drömterapeut för Eva Rosén på Drömakademien.

Att man förutom att tolka drömmarna, även kan använda dem terapeutiskt som ett kraftfullt och äkta verktyg har stärkt min övertygelse ännu mer. För varje dag jag arbetar med drömmar, ökar min respekt för dess inneboende kraft. Jag hoppas verkligen på att kunna inspirera fler att ta till vara på detta!

I dag är jag diplomerad drömterapeut och tolkare. Mitt arbete är brett och individanpassat, och jag använder mig även av de intuitiva gåvor jag fått med mig naturligt från allra första början. Sådant som jag inte kan visa upp med ett diplom eller som går att ta på, utan det som jag överlåter till mina klienter att avgöra vad det ger dem.

Med åren har jag lärt mig att se min högkänslighet som en gåva jag fått att förvalta med stor respekt och på ett så bra sätt som möjligt. Jag vill bidra till att öka självinsikten och välbefinnandet hos mina medmänniskor.

Min fasta övertygelse är att medvetenheten drömmarna ger oss om oss själva gagnar precis allt runt omkring oss, i stort och i smått!